GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

VVE Uk & Puk


Training >>>


Bijscholing en hercertificering >>>


Over het Uk & Puk programma

Met Uk & Puk haal je in één keer alles in huis voor pedagogisch-educatieve kwaliteit in de kinderopvang

Ook op reguliere 0-4 locaties wordt veel met Uk & Puk gewerkt. En dat is niet voor niks! Het programma biedt voor alle leeftijden en alle ontwikkelingsniveaus speelse en uitdagende activiteiten. 

In de kinderopvang heeft de nadruk altijd gelegen op verzorgende en pedagogische aspecten. Met het Uk & Puk programma komen daar nu ontwikkelingsgerichte en educatieve vaardigheden bij. Dit geeft pedagogisch medewerkers kennis en vaardigheden in handen om spelenderwijs de brede ontwikkeling van kinderen doelgericht te stimuleren. Zo krijgt elk kind de beste kansen op een goede start in het basisonderwijs.

Het programma volgt het kind

Het welbevinden, de spelbetrokkenheid, het ontwikkelingsniveau en de eigen inbreng van het kind zijn het uitgangspunt, zowel in het activiteitenaanbod (kansen creëren) als in spontane leermomenten (kansen grijpen). Dus geen sturende 'lesjes' of dwingende activiteiten, maar leren door te spelen. Het programma volgt het kind, en niet andersom. 

De interactievaardigheden van de pedagogisch medewerkers spelen een essentiële rol in de mate van effectiviteit van het programma. Een programma aanbieden zonder écht in verbinding te staan met de kinderen heeft weinig effect. Pedagogisch medewerkers leren tijdens de training hoe zij kunnen aansluiten bij het ontwikkelingsniveau en de interesse van het kind. En vervolgens hoe zij het kind spelenderwijs  kunnen ondersteunen om nét dat stapje verder te zetten.  

Doorgaande lijn naar het basisonderwijs

Het Uk & Puk programma is gebouwd op de SLO-doelen. Door alle 11 Uk & Puk thema's met bijbehorende activiteiten te doorlopen, weet je zeker dat alle SLO-doelen aan bod komen vóór het kind naar de basisschool gaat.  Zo werkt je met Uk & Puk aan de doorgaande lijn naar het basisonderwijs. 

Wil je aansluiten bij de thema's in het basisonderwijs? Het vraagt soms om wat creativiteit, maar er is altijd een verbinding te maken tussen de thema's van school en de Uk & Puk thema's. Oók als de basisschool een ander vroegschools programma aanbiedt dan Schatkist.

Puk als maatje van de kinderen

De pop Puk speelt een grote rol in het programma. Voor de kinderen biedt hij veel herkenning; Puk is ook wel eens ziek, knoeit ook wel eens met zijn drinken, of heeft ook hulp nodig bij het opruimen van de huishoek. Daarnaast helpt Puk om de kinderen actief te betrekken bij activiteiten en dagelijkse momenten. "Puk heeft iets meegenomen in zijn rugzak. Wil jij kijken wat er in zit?" of, "Puk weet niet waar hij de puzzel moet opruimen. Wil jij hem helpen?"

Puk gaat mee buiten spelen, zit aan tafel tijdens het eten, doet mee met gym of yoga, gaat logeren bij kinderen thuis, helpt met opruimen, heeft een eigen stoeltje in de kring.... En vergeet jij Puk een keer? Dan zorgen de kinderen er wel voor dat hij niet vergeten wordt!

Het programma als speelse verpakking van de doelen

De activiteiten uit het programma zijn de speelse verpakking waarmee het kind ervaring kan opdoen met de SLO-doelen. De samenhang en ingebouwde herhaling in het thema geven het kind de kans om zijn ervaringen uit te breiden naar vaardigheden. De interactie met andere kinderen en de pedagogisch medewerkers plus de rijke speelleeromgeving zijn hierbij onmisbaar. 

Naast de thema-activiteiten worden dagelijkse routines gezien als kansrijke momenten. Denk aan momenten als samen eten en drinken, verschonen, naar bed gaan, buiten spelen, aankomst en vertrek.

Alle thema's sluiten aan op de belevingswereld van het jonge kind. Dit zijn alle thema's op een rijtje. De volgorde vul  je zelf in.

 1. Welkom Puk!
 2. Ik en mijn familie
 3. Regen
 4. Oef, wat warm!
 5. Dit ben ik!
 6. Wat heb jij aan vandaag?
 7. Eet smakelijk!
 8. Reuzen en kabouters
 9. Knuffels
 10. Hatsjoe!
 11. Ik ben kunstenaar
 • DM1 Puk
 • Puk schoenen
 • puk buiten


Naast het Uk & Puk totaalpakket (de pop Puk, de activiteitenmap, knieboeken) is er aanvullend materiaal te downloaden via deze site.