GROEIPLAN
Educatie voor kinderopvang

Bijeenkomst: omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen

Elk jong kind pakt wel eens iets af, heeft een driftbui, trekt zich terug of vindt het lastig om samen te spelen. Op deze momenten zijn wij volwassenen er om kinderen te ondersteunen in het leren omgaan met jezelf én met anderen.

Maar wat als druk, opstandig of teruggetrokken gedrag de ontwikkeling van het kind zelf belemmert? Of de ontwikkeling van andere kinderen op de groep? Dan heeft een kind (tijdelijk) iets anders nodig van zijn omgeving. Maar wat  kinderen nodig hebben om zich prettig te voelen of om zich goed te kunnen ontwikkelen, kunnen zij ons (nog) niet vertellen.

In deze bijeenkomst gebruiken we het boek Trapsgewijs om met een andere blik naar opvallend gedrag te kijken, namelijk als een signaal. Het gedrag dat een kind laat zien vertelt ons welke behoefte een kind heeft. En wanneer wij begrijpen waar het kind behoefte aan heeft, kunnen wij reageren op die behoefte. Zo helpen wij het kind om zich fijn te voelen én om zich te kunnen ontwikkelen.

Aan het eind van deze bijeenkomst heb jij, samen met jouw collega’s, een plan van aanpak gemaakt dat jullie direct op de groep kunnen toepassen.

Enkele reacties van deelnemers

"Ik besef nu dat ik beter kan reageren op de behoefte van het kind, niet op het gedrag zelf."
"Zeer duidelijke en inspirerende training! Zin om aan de slag te gaan."
"Echt een VVE-bijeenkomst met inhoud! Dit kunnen we goed gebruiken op de groep."
"Ik sta al jaren op de groep. Vandaag neem ik echt iets nieuw mee."


Het lesmateriaal voor deze training bestaat uit:

  • het boek Trapsgewijs, omgaan met opvallend gedrag van jonge kinderen. Auteurs: T. Wally en H. Bijl-van Gelder. 
  • verschillende werkbladen 

Door het opbrengstgerichte karakter van deze training, is dit onderwerp zeer geschikt als VVE bijscholing.

Ik wil graag meer weten over deze bijeenkomst.